Author: Master Thailand

0

ตารางตีมอนสเตอร์ สำหรับเกม Lords Mobile ตีแรงมาก

ตารางการล่ามอนสเตอร์นี้ค่อนข้างนิยมใช้ในเหล่าผู้เล่นส่วนใหญ่ของ Lords Mobile แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งตาราง แล้วแต่เพื่อน ๆ จะชอบตารางไหน เลือกกันได้เลย