หน้าแรก Blogger เขียนบล็อกเกอร์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

เขียนบล็อกเกอร์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

391
0

การที่จะเขียนบล็อกให้ประสบความสำเร็จ จนสามารถสร้างเป็นรายได้ หรือเป็นที่นิยมมีแฟนคลับติดตามนั้น มีเทคนิคกันอย่างไร และทักษะในการเขียนแค่ไหนกันถึงจะพอเขียนบล็อกเกอร์ได้ บางทีเราอาจจะยึดติดเกินไปว่าต้องเก่ง ต้องมีหัวศิลป์ดีพอสมควรจึงจะสามารถเขียนบล็อกออกมาดี จึงทำให้หลายคนหมดความมั่นใจที่จะเริ่มต้นเขียน

แต่เปล่าเลยทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเพราะความขยันในกระทำสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างสม่ำเสมอ ทุกอย่างเกิดการทำซ้ำ จนเกิดเป็นนิสัยความเคยชิน ไม่สิ…ต้องเรียกว่าการซึมซับจึงจะถูกต้องที่สุด

การเรียนรู้จากการซึมซับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะได้ผลดีกับการเขียน เพราะสำนวนจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง หรือสระสรวยมากขึ้น และการเรียนรู้แบบซึมซับก็ยังเหมาะกับการเรียนภาษาอังกฤษเช่นกัน

แต่ข้อเสียของการฝึกทำซ้ำ ๆ ก็สร้างความเบื่อหน่ายได้ นี่คือสาเหตุหลักที่ใครหลายคนยังไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เลิกล้มความตั้งใจไปกลางคัน การป้องกันตัวเราจากการเลิกล้มก็คือการตั้งเป้าหมายว่าจุด ๆ หนึ่งของการฝึก เราจะเขียนออกมาได้ประมาณไหน พอผ่านไปอีกจุด จะต้องทำให้ได้ประมาณไหน หรือเรียกอีกอย่างว่าการตั้ง Milestone อย่าเพิ่งรีบร้อนวัดค่าพลังความสามารถของตนเองออกมาเป็นตัวชี้วัด  เพราะเมื่อไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ แรงกายแรงใจที่ทุ่มกับการฝึกจะหายไปในเสี้ยววินาที

การเติมเต็มกำลังใจก็คืออีกหนึ่งสิ่งของการเริ่มต้นเขียนบล็อกที่ควรจะมี พยายามหาอ่านแรงบันดาลใจจากแหล่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งแรงบันดาลใจและแรงจูงใจต่าง ๆ ทั้งจากบุคคลต้นแบบของแต่ละคน และคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ก่อนแล้ว นำเขาพวกนั้นมาผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อขับเคลื่อนให้เรามีแรงที่จะเขียนต่อไป

เมื่อทุกอย่างพร้อม ก็ต้องมีการวิจัยต่าง ๆ ร่วมด้วยจึงจะถือได้ว่าบทความที่ออกมาจะไม่ออกทะเล เพราะการที่จะเขียนในแต่ละบทความ ถ้าอยากจะออกมาเต็มที่ด้วยเนื้อหาสาระจริง ๆ ต้องมีการค้นหาข้อมูลให้รอบด้าน และตกผลึกเป็นผลงานการเขียน

อาจจะไม่ง่ายในทีเดียว อย่างที่กล่าวมาข้างต้น พยายามเขียนเยอะ ๆ และสม่ำเสมอ ทักษะในด้านนั้น ๆ ก็จะเริ่มก่อตัว และพัฒนาดีขึ้นในอนาคต