ประชุมโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

ในวันที่ศุกร์  17  พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
นายอำดุลเลาะ  อิแต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทราย
ได้มีการประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน โครงการโรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวัน ระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินงาน
อาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโภชนาการของนักเรียน สร้าง
ความเข้มแข็งการบริหารจัดการโครงการของกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตลอดจนสามารถเป็น
โรงเรียนต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นได้  ณ  ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านแหลมทราย


Link มาที่บทความ ประชุมโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link