..เที่ยวเล่าเรื่อง เรื่องท่องเที่ยว..Vol.1 

..ครั้งหนึ่งในชีวิตคนเกิดในรัชกาลที่๙..

..ครั้งหนึ่งในชีวิตคนเกิดในรัชกาลที่๙..

สถิตย์ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า..judjudcom.

..แล้วพบกันนะครับ..