ชุดเครื่องแบบนักเรียนเภสัช แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เสื้อกาวน์ 

การออกแบบตัดเย็บชุดเครื่องแบบนักเรียนเภสัช เสื้อกาวน์ ตามหลักสากล ทั้งแบบสั้นและแบบยาว แบ่งออกเป็น เสื้อกาวน์ห้องทดลอง เสื้อกาวน์สำหรับนักวิทยาศสาตร์ และเสื้อกาวน์ห้องLAB เพื่อ ผลิตชุดยูนิฟอร์ม

คุณสมบัติโดยรวมของชุดเครื่องแบบนักเรียนเภสัช แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เสื้อกาวน์

  • ทำมาจากเนื้อผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยต่างๆ
  • เสื้อกาวน์สั้นมักถูกใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และเภสัชกร
  • มีทั้งแขนสั้นและแขนยาวตามลักษณะการใช้งาน
  • ใช้ป้องกันสิ่งสารเคมี สิ่งสกปรก เช่น น้ำกรด เลือด สารคัดหลั่งต่างๆ
  • ยังถูกนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในไลน์ผลิตต่างๆ ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ

เนื้อผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บชุดเครื่องแบบนักเรียนเภสัช แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เสื้อกาวน์ ผ้าที่ใช้ตัดเย็บ นิยมใช้ เส้นใย Cotton หรือ Polyester ซึ่งมีคุณภาพของเส้นใยที่ใช้เส้นใยมากกว่า 1 ชนิดผสมกันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางอย่าง เช่น ทนต่ออุณหภูมิสูง

ชุดเครื่องแบบนักเรียนเภสัช แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เสื้อกาวน์ มี size มาตราฐานให้ผู้สวมใส่ สามารถใส่ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด ระบายอากาศได้ดี มีกระเป๋าที่ทะลุ เพื่อสามารถล้วงเข้าไปในกระเป๋ากาวเกงภายในได้สะดวก ชุดเครื่องแบบนักเรียนเภสัช แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เสื้อกาวน์ หากเลือกเนื้อผ้าในการตัดเย็บไม่ดี ใช้คุณสมบัติที่ไม่ได้มาตราฐานอาจเกิดอันตรายแก่ผู้สวมใส่ได้